599/38 หมู่บ้านกลางกรุง รัชวิภา ถ.รัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-1962079 - 81 Email : gsmarttaxi@gmail.com